ข่าวกุ้งสดๆปลาเป็นๆอาหารน่ารับประทานนาๆชนิดที่ร้านลุงกล้าหมูกะทะ ถนนเลียบทางรถไฟทางไปราชภัฏเพชรบุรี - kachon.com

กุ้งสดๆปลาเป็นๆอาหารน่ารับประทานนาๆชนิดที่ร้านลุงกล้าหมูกะทะ ถนนเลียบทางรถไฟทางไปราชภัฏเพชรบุรี
กะฉ่อนพาชิม

กินกันพุงกางที่ร้านลุงกล้าหมูกะทะ ถนนเลียบทางรถไฟทางไปราชภัฏเพชรบุรี
https://travel.kachon.com/242379